Shop


Helena Teodorowicz-Karpowska ( 1894 – 1944 )- Portret męski

7 200 

Opis

obraz olej na płótnie 62 x 48 cm sygn. w lewym dolnym rogu ( Helena Teodorowiczówna )

na odwrocie resztki nalepki wystawowej w 1917 r.

W 1911 ukończyła gimnazjum w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w pracowni Dymitra Kardowskiego. Helena Teodorowicz-Karpowska odgrywała istotną rolę w życiu artystycznym dwudziestolecia międzywojennego. Do 1921 roku pozostawała w Rosji, następnie powróciła do Warszawy, gdzie rozpoczęła karierę jako malarka w odrodzonej Rzeczpospolitej. Uprawiała malarstwo olejne, akwarelę i pastel. Należała do Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków i brała udział w jego zbiorowych wystawach. Odbyła podróż do Włoch, z której obrazy prezentowała na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku (w sekcji Towarzystwa). Artystka eksponowała swoje prace w Związku Zawodowym Polskich Artystów Plastyków, Instytucie Propagandy Sztuki, Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie czy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.  W 1935 Helena Teodorowicz-Karpowska otrzymała srebrny medal w jubileuszowym salonie TZSP. Uczestniczyła w wystawie „Świat Kobiety” w 1939. Do śmierci pracowała w Komendzie Głównej Armii Krajowej – Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy). Pracowała w referacie graficznym w podwydziale „Rój” BiP KG AK. Przygotowywała emblematy, afisze propagandowe, plakaty. Poległa w sierpniu 1944 r. – zamordowana przez Niemców