Kontakt


Kontakt

14 626-27-80

Galerie SZTYLER

ul. Rynek 17, 33-100 Tarnów, tel. 0-14 622-24-82
Plac Kazimierza 2, 33-100 Tarnów, tel. 0-14 626-27-80

czynne 10.00-17.00
sobota 10.00-14.00

galeriasztyler@gmail.com